Menu
Vaša korpa


PROJEKT: Nadgradnja e-poslovanja z namenom širitve na tuje trge

Nadgradnja e-poslovanja z namenom širitve poslovanja na tujih trgih v podjetju G - M & M, Trgovina d.o.o.

Operacija »Nadgradnja e-poslovanja z namenom širitve poslovanja na tujih trgih v podjetju G - M & M, Trgovina d.o.o.« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc-usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.
Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si