Menu
Vaša korpa


Pravna obavijest primateljima e-pošte

Tvrtka ADRIA PROFIX d.o.o. SARAJEVO, Predstavništvo Sarajevo, Ramiza Jašara 18, Ilidža, 71000 Sarajevo vlasnik je ovog e-maila zajedno s prilozima (u daljnjem tekstu: dokument) . Dokument je poslovna tajna povjerljive prirode i namijenjen je samo navedenim adresatima. Ako ste ovaj dokument primili pogreškom, odmah obavijestite pošiljatelja, vratite mu dokument i uništite ga. Bilo koja neovlaštena uporaba, otkrivanje, objavljivanje, kopiranje ili distribucija ovog dokumenta, njegovog dijela ili sadržaja zabranjena je.

Niti ADRIA PROFIX d.o.o. SARAJEVO, niti podružnica niti bilo koja od njegovih podružnica ili kontrolnih društava nije odgovorna za izmijenjeni, izmijenjeni ili krivotvoreni dokument. E-pošta sa svim privitcima skenira se antivirusnim programom.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi ADRIA PROFIX d.o.o. SARAJEVO, Predstavništvo Sarajevo, Ramiza Jašara 18, Ilidža, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina ili e-poštom: [email protected].